VIRTUALIA - INFO - Edelliselle sivulle
MIKÄ VIRTUALIA ON?

Vihjeteksti tähän Virtualia on Satakunnan ammattikorkeakoululle rekisteröity tuotemerkki. Virtualia on Satakunnan ammattikorkeakoulun verkko-oppimisen ja -opiskelun työkalu ja kehitysväline vuodesta 1998 lähtien. Virtualia on kehitetty Satakunnan amattikorkeakoulussa liiketalouden toimialalla Huittisissa. Kehitystiimissä ovat olleet mukana sen alkuvaiheessa tradenomit Jani Turtiainen, Ari Varis sekä tietopalvelusihteeri Elina Laineenoja. Vuodesta 2002 lähtien kehittämis- ja ylläpitotyötä on jatkanut tradenomi Antti Suonpää.


Virtualian verkko-oppimisalusta 3.4


Opettaja voi käyttää Virtualiaa oman kontaktiopetuksen tukena tarjoamalla opiskelijaryhmälle erilaisia oppimisen lisäarvopalveluita. Opiskelijoiden ja opettajien yhteydenpito sekä opettajan tiedotustoiminta paranee. Virtualia tarjoaa työkaluja yhteistyöhön ja erilaisiin opetuksen toteutustapoihin yli perinteisten luokkarajojen. Pääideana on tuotetun oppimista tukevan dokumentaation samapaikkaisuus, ajantasaisuus ja helppo saatavuus kaikille verkko-oppimisympäristöä käyttäville opiskelijoille ja opettajille.

Olemme pyrkineet kehittämään Virtualian palveluita SAMK:n Virtualiaa käyttävien opettajien toivomusten mukaisesti. Virtualiaan on tullut SAMK:n opettajilta paljon ideoita. Kiitämme kaikkia ideoita antaneita opettajia hyvästä yhteistyöstä!

Virtualia – 10 vuotta verkko-oppimista Huittisissa

Antista on monelle ollut apua Virtualian käytössä. Jatkossa hän toimii tukena myös Moodlen käytössä. (Kuva: Nelli Aalto.)
Virtualia on toiminut ensisijaisena verkko-oppimisympäristönä SAMKissa lähes 10 vuotta. Virtualia on ollut opetuksen tukena liiketaloudessa, sosiaali- ja terveysalalla sekä täydennyskoulutuksessa. Nyt Virtualian paikan on ottamassa Moodle. Virtualia tulee edelleen toimimaan SAMKin toimipisteissä. Sen rooli on olla opetuksen tukena vielä ainakin muutaman vuoden ajan esimerkiksi työharjoittelun ja opinnäytetyön ohjauksessa.

Satoja verkkototeutuksia, tonnikaupalla materiaalia

Verkko-oppimisympäristö Virtualian kehitystyö aloitettiin SAMKin Huittisten toimipisteessä syksyllä 1998.

Virtualiaa on hyödynnetty opetuksen työkaluna normaalin päiväopetuksen lisäksi myös aikuiskoulutuksessa, verkkotradenomien opinnoissa, täydennyskoulutuksen erikoistumisopinnoissa, t&k-toiminnassa sekä kirjaston toiminnassa. Virtualiasta saatua teknistä tietoa ja taitoa on hyödynnetty myös lukuisissa opiskelijaprojekteissa.

LIHU:n opiskelijat Jani Turtiainen ja Ari Varis saivat kunniakirjan Virtualia-opinnäytetyöllään SAMK:n Osaaja'99 -opinnäytetyökilpailussa.
Virtualiasta on kymmenvuotisen taipaleensa aikana tehty useita opinnäytetöitä, joita on palkittu myös valtakunnallisella tasolla. Virtualiasta on käyty luennoimassa laajasti sekä kotimaassa että ulkomailla. Sen merkitystä teknisessä, sisällöllisessä ja pedagogisessakin kehitystyössä vuosien varrella ei sovi unohtaa. Kymmenen vuoden varrella sadat opettajat ovat tuottaneet Virtualiaan valtavan määrän aineistoa opetuksen ja oppimisprosessin tueksi.

Virtualia – meidän juttu!

Syksyllä 2008 Virtualian paikan SAMK:n virallisena verkko-oppimisympäristönä ottaa Moodle. Australialaista alkuperää olevalla Moodlella on satoja tuhansia aktiivisia käyttäjiä ympäri maailmaa koulutusorganisaatioissa Suomessa ja ulkomailla. Moodle perustuu ns. avoimeen lähdekoodiin ja sen käyttö itsessään on ilmaista. Moodle noudattaa globaaleja verkko-oppimisstandardeja ja sitä voidaan muokata opintojaksojen tarpeita vastaavaksi paikallisella tasolla. Muokkaajina toimivat verkkomentorit.

Virtualia on ollut ja tulee vielä jatkossakin olemaan osa SAMKin ja toimipisteiden eloa ja oloa. Virtualiasta voimme olla ylpeitä - se on meidän yhteinen juttu.

Edelliselle sivulle
Päivitetty: 10/28/2008